Soru Kağıdının İskeleti

COVID-19 pandemisinin işgücü piyasası, hane gelirleri ve hane içi üretim üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için öncelikle hanelerin durumlarının bir an önce ortaya konması gerekmektedir. Bu durumda yapılması gereken, en kısa zamanda anket yoluyla veri toplamaya başlamak, aralıklarla anketi tekrarlamak ve değişimleri takip edebilmektir. Bu doğrultuda projenin ilk aşamasında iki farklı dalgada uygulanacak temel bir anket soru kâğıdı oluşturulmuştur. Anket sorularının ana eksenleri aşağıda belirtilmektedir.

 1. İşgücü piyasasındaki gelişmelerin birey temelli takibinin yapılması:
  • İstihdam kaybı
  • İşsizlik, işsizlik ödeneğinden faydalanma
  • İşgücüne katılım: işgücünden düşenlerin sebepleri (ümidi kırıldığı için iş aramayanlar, bakım sorumlulukları sebebiyle iş arayamayanlar, hanedeki gelir kaybı yüzünden iş aramaya başlayanlar)

 2. İstihdamda olan bireylerin çalışma koşullarının belirlenmesi:
  • Esnek çalışma, uzaktan çalışma, kısmi çalışma
  • Ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneğinden faydalanma
  • Ücretli izin ya da idari izin

 3. Hanedeki gelir kayıplarının belirlenmesi:
  • Gelir kaybının sebebi
  • Gelir kaybının miktarı
  • Gelir kaybının tahmini süresi

 4. Gelir kayıplarına karşı direnç durumlarının ortaya konulması:
  • Hane tasarrufları
  • Hane içi ve haneler arası dayanışma olanakları
  • Finansal sisteme erişim ve faydalanma
  • Devlet yardımlarından faydalanma

 5. Hane içi iş bölümündeki değişikliklerin belirlenmesi:
  • Evde geçirilen süredeki değişiklikler
  • Bakım sorumluluklarındaki değişiklikler
  • Yemek, temizlik, çamaşır, bulaşık gibi hane içi üretimdeki değişiklikler
  • Hane içi iş bölümü ve değişimi

Anket uygulamasının iki farklı zaman diliminde aynı şekilde yapılması öngörülmektedir. Anketin ilk dalgası Eylül ayında uygulanmıştır. İkinci dalganın Kasım ayında yapılması planlanmaktadır.