COVID-19 salgını kapsamında Mart ayının ortasında başlamış olan ve halk sağlığını korumak amacı güden sosyal mesafelendirme önlemleri, Haziran ayının başında gevşetilmiş olsa da iktisadi hayatta önemli bir tahribata yol açmıştır. Bu araştırma notunda ise salgının hanelerin gelirlerinde yarattığı tahribata odaklanılmaktadır.

Ücret geliri olan kişilerin neredeyse üçte biri, kendi işini yapan her on kişiden dördü gelirlerinde azalma olduğunu belirtmektedir. Gelirlerdeki yaygın azalış, aylık geçimini sağlamakta zorluk çeken hane oranında artışa sebep olmuştur. Haneler, salgın döneminde, en çok gıda harcamalarını karşılamakta zorlandıklarını belirtmiştir.

Gelir kayıplarını telafi etmek için hanelerin neredeyse dörtte biri harcamalarını kısmış, yüzde 12,7’si ise birikimlerine başvurmuştur. Ankete katılanlar arasında gelir kayıplarını karşılayabilmek için yüzde 6,7’si kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret yardımı ve doğrudan gelir desteğinden en az birini gelir kayıplarını karşılamada kullandığını ifade etmiştir.

Hanelerin önemli bir kısmı önümüzdeki dönemde de geçim sıkıntısı yaşayabileceklerini beklemektedir. Ancak böyle bir durumda mevcut birikimleriyle mevcut birikimleriyle bu zorluğu aşamayacaklarını düşünmektedir. Bu durum, salgının hane gelirleri ve gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisinin kalıcı olabileceğine işaret etmektedir.

Çalışmanın tamamı için: Link