COVID Döneminde Anket Gerçekleştirme

Bu projenin ilk aşamalarında Türkiye’de sosyal hareketlilik önemli ölçüde kısıtlanmıştı. Bazı işyerleri geçici olarak kapatılmış, hatta bazı günler sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Dolayısıyla önceleri anket uygulamasının bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle yapılması uygun bulunmuştu. Ancak gerek sosyal mesafelendirme önlemlerinin azaltılması gerek de telefon numaraları örneklemlerinin temsil gücüne dair endişeler sebebiyle anketin yüz yüze gerçekleştirilmesi kararı alındı.