Elementor #115

Gökçe Uysal

Gökçe Uysal, Türkiye’deki işgücü piyasaları, eğitim ve kişisel tasarruflar üzerine çalışan bir ekonomisttir. İşgücü piyasası üzerine çalışmaları kadınlar, gençler ve mülteciler gibi dezavantajlı gruplar üzerine odaklanmıştır. Son zamanlarda, Türkiye’de işgücü piyasasındaki Suriyelilerle ve onların bu piyasalara erişimlerinin nasıl kolaylaştırılabileceği üzerine bir araştırma yürütmüştür. Makaleleri the Journal of Economic Growth, Social Indicators Research, the International Journal of Educational Development gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Uysal, Rochester Üniversitesi’nden doktora ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Lisans derecesini ise Galatasaray Üniversitesi’nden almıştır. Uysal, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam’da çalışmaktadır.

 

Aysun Hızıroğlu Aygün İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bütünleşik doktora derecesini Northeastern Üniversitesi’nden, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Uygulamalı mikroekonomi alanında yoğunlaşan akademik çalışmaları işgücü piyasası, sağlık ve eğitim ekonomisi konularını ele alır.

Aysun Aygün
Selin Köksal
Selin Köksal doktora çalışmalarını Bocconi Üniversitesi’nde kamu politikası ve yöntemi alanında sürdürmektedir. Başlıca ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, demografi ve üreme sağlığı yer almaktadır. Doktora eğitiminden önce Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde araştırma asistanı olarak çalışan Selin Köksal, iktisat alanındaki lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla Galatasaray Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Talha Şamil Çakır, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir. Çalıştığı konular daha çok yapay zeka ve otomasyon alanlarındaki teknolojik gelişmelerin uluslararası ticaret ve emek piyasalarını etkisi üzerinedir. Lisansını Sabancı Üniversitesi’nde yine ekonomi bölümünde tamamlayan Çakır, burada eğitim ve göç ekonomileri projelerinde asistanlık yapmıştır.
Talha Şamil Çakır