Gökçe Uysal

Araştırmacı

Uysal, Rochester Üniversitesi’nden doktora ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Lisans derecesini ise Galatasaray Üniversitesi’nden almıştır. Uysal, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam’da çalışmaktadır.

CV

Aysun Aygün

Araştırmacı

Aysun Hızıroğlu Aygün İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bütünleşik doktora derecesini Northeastern Üniversitesi’nden, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Uygulamalı mikroekonomi alanında yoğunlaşan akademik çalışmaları işgücü piyasası, sağlık ve eğitim ekonomisi konularını ele alır.

CV

Selin Köksal

Araştırmacı

Selin Köksal doktora çalışmalarını Bocconi Üniversitesi’nde kamu politikası ve yöntemi alanında sürdürmektedir. Başlıca ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, demografi ve üreme sağlığı yer almaktadır. Doktora eğitiminden önce Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde araştırma asistanı olarak çalışan Selin Köksal, iktisat alanındaki lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla Galatasaray Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

CV

Hamza Mutluay

Araştırma ASİSTANI

Hamza Mutluay, Galatasaray Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam’da araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Mutluay, ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde ekonometri üzerine yüksek lisansını ve Gazi Üniversitesi Ekonometri bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

CV

Talha Şamil Çakır

Araştırma Asistanı

Talha Şamil Çakır, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir. Çalıştığı konular daha çok yapay zeka ve otomasyon alanlarındaki teknolojik gelişmelerin uluslararası ticaret ve emek piyasalarını etkisi üzerinedir. Lisansını Sabancı Üniversitesi’nde yine ekonomi bölümünde tamamlayan Çakır, burada eğitim ve göç ekonomileri projelerinde asistanlık yapmıştır.

CV